Политика за поверителност

Green Donna съхранява и администрира лични данни.

Защитата на личните Ви данни е от първостепенно значение за Green Donna – не само във връзка със законодателството, но и във връзка със спецификата на нашите услуги. Тази политика за поверителност описва какви мерки са въведени за защита на вашите лични данни като бенефициенти и партньори и какви права имате при използването на нашите услуги.

За целите на тази политика се считат следните услуги: обученията, които провеждаме, нашия уебсайт, Facebook, Instagram. Моля, имайте предвид, че различните услуги, предлагани от Green Donna, поради специфичните си характеристики, са предмет на конкретни правила за поверителност.

Политиката за поверителност е в съответствие със законодателство на ЕС GDPR (EU 2016/679) относно обработката и защитата на личните данни и важи за всички лични данни, получени от Green Donna.

Green Donna не носи отговорност за правилата за поверителност на други сайтове и източници, спазва поверителността на всички потребители на сайта и услугите си и гарантира, че личната информация, която предоставяте, се третира поверително.

Използване на събираната информация

Вашите лични данни се администрират и съхраняват от Green Donna за следните цели:

1. Използването на нашите услуги (обученията, които провеждаме, нашия уебсайт, Facebook, Instagram.);

2. Връзка с Вас чрез нашия уеб сайт и социални мрежи.

Използване на нашите услуги

Когато използвате някоя от нашите услуги, Ви молим да предоставите лична информация.

1. Връзка с нас чрез формата за контакт на интернет сайта www.greendonna.com или чрез електронна поща Вие можете да се свържете с нас чрез форма за контакт, чрез електронна поща или по телефон, за да зададете въпрос от всякакво естество, свързан с нашите услуги. При попълване на форма за контакт е нужно да попълните име, фамилия и имейл адрес. Нужно е да предоставите коректни данни, за да можем да се свържем обратно с Вас.

2. За целите на Вашата заявка може да Ви поискаме следните лични данни – фамилно име, собствено име, телефонен номер, адрес и имейл адрес.

Данните се използват, за да ви предложат най-доброто обслужване и се съхраняват на защитени сървъри на Green Donna или сървъри на трета страна (Outlook, Facebook).

Тези данни ще бъдат достъпни само за професионалистите на Green Donna, които спазват професионална тайна и във връзка с услугите, които ползвате. Достъпът до данни е ограничен и в съответствие със законодателството.

Съобщение

Когато ни изпратите имейл или други съобщения, можем да запазим тези съобщения. Понякога ви молим за лични данни, които са подходящи заради вашата заявка и ситуация. Ще бъдат поискани само необходимите лични данни, за да обработим Вашата заявка, да отговорим на Вашите въпроси и да Ви предложим професионално обслужване. Данните се съхраняват на защитени сървъри на Green Donna или на сървъри на трета страна (Outlook, Facebook и др.).

Cookies

Ние не използваме “бисквитки” на нашия сайт.

Цели

За използването на нашите услуги ние не събираме или използваме информация за цели, различни от описаните в тази Политика за защита на личните данни, освен ако не сме получили предварително съгласието Ви.

Оповестяване на трети страни

Green Donna не предава информацията, която предоставяте на трети лица, освен ако не е законово изисквана и разрешена. Ние не предоставяме лични данни на страни извън ЕС. Green Donna никога не предава лични данни на други страни.

Защита на информацията

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон изтече.

Въпроси и коментари

Ако имате жалба относно обработката на личните ви данни, Ви молим да се свържете директно с нас. Вие имате право да подадете жалба до Органа за защита на личните данни, независим надзорен орган, който гарантира, че личните данни се използват и се осигуряват сигурно и че бъдещата ви поверителност също е защитена. гарантиране на защитата на личния живот.

Промяна на политиката за защита

Green Donna си запазва правото да променя тази декларация за поверителност. Ще публикуваме промените на нашия уебсайт www.greendonna.com.

Контакт с нас

Green Donna

Email: sales.greendonna@gmail.com

Телефон: +359 877 993 595

Shopping Cart
Scroll to Top